Přepnout na českou verzi

Informácie o možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z&nbsp ;kupné zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, má spotrebiteľ v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, tj môže podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR

Štepan 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.sk
Web: 
adr.coi.sk

 

Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.coi.sk

 

Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/