Přepnout na českou verzi

Kreatín a akým spôsobom vlastne funguje

V skratke Kreatín podporuje tvorbu a rýchlejšiu obnovu ATP.
Čo je to vlastne ATP a akým spôsobom vlastne funguje?
Je to veľmi dôležitá zlúčenina v rámci metabolizmu, ktorá slúži ako prenášač energie v bunke.

ATP celým názvom - adenozindtrifosfát

Skladá sa z:

 • adenínu - dusíkatá báza
 • ribózy - 5 uhlíkatý cukor
 • fosfáty = 3 zvyšky kyseliny fosforečnej
  Zvyšky fostátu sú naviazané tzv. makroergnou fosfátovou väzbou. Práve v tejto väzbe je uložené veľké množstvo energie.

kreatin-a-jak

Ak je niekde v bunke potrebná energia, prebieha táto reakcia (princíp fungovania ATP):

P-Fosfát (Väzba, ktorá drží energiu.)

ATP = ADP + P + energie

 • Od ATP sa odštiepi posledný fosfát,
 • uvoľní sa energia
 • a vznikne adenozíndifosfát (ADP).

Ak je potrebná ďalšia energia, dochádza k štiepeniu ďalšej molekuly ATP. Pokiaľ je ATP spotrebovaný, prebieha rozklad ADP. Potom prebehne táto reakcia:

ADP → AMP + P + energie

 • Od ADP sa odštiepi posledný fosfát,
 • uvonia sa energie
 • a vznikne adenozindmonofosfát (AMP) + energia z rozštiepenej makroergnej väzby. 
 • Pri rozštiepení makroergnej väzby v ATP sa uvoľní rovnaké množstvo energie, ktoré je potrebné na obnovenie ATP z ADP.

ADP sa v bunke musí opäť obnoviť. Tým, že sa za súčasnej spotreby energie nadviaže fosfát pomocou makroergnej väzby na ADP.

Prebieha teda obrátená reakcia (Obnovenie ATP z ADP):

ADP + P + energia = ATP

Energia sa využije na stavbu makroergnej väzby, pomocou ktorej sa nadviaže tretí fosfát na ADP a vznikne ATP.

Všeobecne sa reakcia, kedy sa fosfát (P) nadväzuje na zlúčeninu nazýva fosforylácia (pripnutie Fosfátu na ADP). Preto sa najčastejšie pod pojmom fosforylácia myslí obnova ATP.

Vďaka týmto reakciám v každej našej bunke sme schopní

 • trénovať viac intenzívne,
 • preťažiť viac danú partiu,
 • zlepšiť celkovú regeneráciu,
 • zvýšiť aj naše silové výkony a dosiahnuť tým celkovo lepšie výsledky.