Přepnout na českou verzi

Nariadenie komisie Európskej únie o zdravotných tvrdeniach

Sloboda slova bola vždy nejakým spôsobom obmedzená. Dnes tomu nie je inak. Napríklad my ako firma predávajúca doplnky stravy musíme dbať na to, aké informácie svojim zákazníkom podávame a redukovať texty. Nariaďuje to Európska únia. Nariadenie má chráni vás - spotrebiteľa. Je to však skutočne tak?

Nariadenie platí mnoho rokov

Dňa 14.12.2012 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) č. 1924/2006. To objasnilo zoznam schválených zdravotných tvrdení pri označovaní potravín. Toto nariadenie tak zásadne mení možnosti použiť informácie o mineráloch a vitamínoch, ktoré sú všeobecne známe. Teraz smieme používať len zdravotné tvrdenia, ktoré posúdil Európsky vedecký poradný orgán (EFSA). Ten hodnotil účinky potravín a živín na zdravie človeka.

Na základe hodnotenia potom vydala Európska komisia zoznam 222 zdravotných tvrdení, ktoré možno používať na opísanie určitých potravín. Ide však len o 10 % predložených zdravotných tvrdení. Podaných bolo celkom 4000 zdravotných tvrdení a väčšina z nich cez Komisy neprešla. Navyše existuje ešte viac ako 1300 tvrdení, ktoré ešte neboli posúdené.

Čo to je zdravotné tvrdenie

Informácia, ktorá sa týka zdravia a je uvedená na obale potraviny alebo v reklame je zdravotným tvrdením. Zdravotné tvrdenie dáva do súvislosti potravinu a zdravie človeka alebo preventívne pôsobenie potraviny. Príkladom je napríklad veta „dobré pre vaše srdce“.

Čo je cieľom nariadenia

Nariadenie malo dať spotrebiteľom väčšiu istotu ohľadom správnosti a tiež presnosti zdravotných tvrdení uvádzaných na obaloch alebo v reklame. Nariadenie by teda malo chrániť spotrebiteľov, aby nebol oklamaný. Otázkou však zostáva, či nariadenie skutočne plní svoj cieľ.

Niekto spotrebiteľa cielene klame

Niet pochýb o tom, že na trhu sú firmy, ktoré označujú svoje prípravky zámerne klamlivo. Väčšinou také firmy fungujú ako domoví predajcovia alebo organizujú najrôznejšie prednášky a svojich budúcich zákazníkov musia o kvalitách výrobkov dlho presviedčať. Také firmy však nariadenie nepostihne. Svoje výrobky totiž vychvaľujú ústne. A ako viete, mnohokrát si skutočnosť naozaj veľmi prifarbujú.

Naopak kvalitné doplnky stravy, ktoré sa predávajú v lekárňach, zdravých výživách alebo na e-shopoch pomáhajú udržať zdravie. Bohužiaľ sa však o ich účinkoch nemôžete dozvedieť všetko, čo by ste mali pre správne fungovanie. Nariadenie to totiž zakazuje. Doplnky stravy by pritom mali podporovať zdravie. Naozaj za tým teda nie je farmaceutická lobby, ktorej sa zdraví ľudia nehodia?