Přepnout na českou verzi

Stručný návod na postup pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14-tich dní

STRUČNÉ POKYNY O POSTUPE PRI ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14 DNÍ

 (stiahnuť súbor)

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete tovar, alebo od poslednej dodávky tovaru v prípade zmluvy zahŕňajúcej niekoľko druhov tovaru alebo dodávky niekoľkých častí tovaru.

O svojom úmysle odstúpiť od zmluvy nás musíte informovať jednostranným právnym úkonom (napríklad listom zaslaným poštou na našu poštovú adresu Věnceslava Lužická 1672

50801 Hořice alebo e-mailom na adresu: info@valknut.cz). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je priložený nižšie, ale nie je to vašou povinnosťou. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ako môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

  • vyplňte vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo napíšte vlastné odstúpenie od zmluvy.

  • odstúpenie od zmluvy zašlite e-mailom na adresu info@valknut.cz alebo ho môžete spolu s vráteným tovarom doručiť osobne alebo poštou na našu poštovú adresu: Věnceslavy Lužické 1672, 50801 Hořice - ak využijete možnosť zaslania poštou, nezasielajte tovar doporučene, takéto zásielky neprijímame

V takom prípade vám bez zbytočného odkladu vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov spojených s doručením tovaru, s výnimkou nákladov na doručenie tovaru v prípadoch, keď ste si vybrali iný spôsob dopravy ako najlacnejší, ktoré ponúkame na našom e-shope, v takom prípade vám preplatíme náklady na doručenie tovaru podľa najlacnejšieho nami ponúkaného spôsobu doručenia, pričom použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri uskutočnení pôvodnej transakcie, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak a nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady. Finančné prostriedky vám tak budú vrátené:

  • na váš bankový účet v prípade, že ste za tovar zaplatili bankovým prevodom (bankový účet, kreditná karta, platobná brána atď.);

  • vrátiť na vašu adresu, ak ste zaplatili cenu tovaru pri doručení;

  • v prípade, že chcete vrátiť peniaze na váš bankový účet, aj keď ide o tovar zaplatený na dobierku, uveďte pri odstúpení od zmluvy číslo vášho bankového účtu alebo nám pošlite e-mail.

Upozorňujeme však, že platbu vám vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Upozorňujeme tiež, že priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy a všetok tovar, ktorý si môžete objednať prostredníctvom nášho e-shopu, môžete vrátiť obvyklou poštovou cestou.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti - tovar nesmie vykazovať známky opotrebovania, ktoré vznikli v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru.

 

Aký tovar nám nemožno vrátiť v zákonnej 14-dňovej lehote - t. j. v akých prípadoch nemôžem odstúpiť od zmluvy ani v 14-dňovej lehote?

  • v prípade tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti;

  • v prípade tovaru, ktorý bol po dodaní zákazníkovi nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

  • v prípade výrobkov, ktoré sa z hygienických dôvodov dodávajú v uzavretých obaloch, boli z obalu odstránené a zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť tovar v porušenom obale 

 

Čo musí tovar spĺňať, ak ho chcete vrátiť v zákonnej 14-dňovej lehote?

  • tovar nám musí byť vrátený zabalený spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam tovaru, jeho hodnote a spôsobu, akým vám bol tovar od nás doručený;

  • ak ste spolu s objednávkou dostali darček, ste povinní ho vrátiť spolu s tovarom.