Přepnout na českou verzi

Ateroskleróza

Čo je to ateroskleróza

Ateroskleróza je progresívne chronické ochorenie cievnej steny. Je charakterizované akumuláciou lipidov a ďalších častí krvi. Vyvíja sa ako chronický zápal. Laicky povedané ide o kôrnatenie tepien, ktoré vznikne v dôsledku toho, že sa do steny tepien ukladajú tukové látky. Ateroskleróze sa hovorí aj choroba 20. storočia. Radí sa medzi civilizačné choroby. Zvlášť vo vyspelých krajinách ide o chorobu, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtí. Ide o dlhodobý degeneratívny proces. 

Aké sú príčiny aterosklerózy

Príčinou je práve ukladanie tukových látok ako je napríklad cholesterol. Ukladaním tukových látok dochádza k premene cievnych stien. Následne vznikajú aterosklerotické pláty a dochádza aj k usadzovaniu vápnika a polysacharidov. Po usadzovaní látok dôjde k zúženiu tepien, zníži sa aj ich pružnosť. Tok krvi môže byť v dôsledku obmedzený. Následne nie sú orgány zásobené dostatkom kyslíka a môže dôjsť k ich poškodeniu. 

Veľká koncentrácia cholesterolu je väčšinou spôsobená zvýšenou konzumáciou živočíšnych tukov, ale na vine môže byť tiež zvýšená syntéza cholesterolu v pečeni. Tento problém môže byť dedičný a vyskytuje sa tak aj v prípade, keď človek uprednostňuje rastlinné tuky a preferuje zdravú výživu. 

Príčinou však môže byť tiež mnoho ďalších činiteľov, ktorí vzniku tejto choroby napomáhajú. Ide napríklad o vysoký krvný tlak, fajčenie, stres, cukrovku, obezitu alebo hyperlipoproteinémiu. 

Aké sú príznaky aterosklerózy

Na začiatku je dôležité povedať, že v počiatočnom štádiu nemusí chorý tušiť žiadny problém. Choroba môže totiž byť dlhodobo bez príznakov. Ak sa ateroskleróza nachádza v mozgových tepnách, môže dôjsť k zmenám v psychike človeka, k náhlej mozgovej príhode a tiež k aterosklerotickej demencii. Zasiahnuté môžu byť aj tepny, ktoré zásobujú oči. Potom môže dôjsť k poškodeniu očného nervu a následkom môže byť slepota. Ak sú postihnuté srdcové tepny, dôjde k vzniku ischemickej choroby srdca. Môže dôjsť aj k infarktu alebo zlyhávaniu srdca. Ak sú zasiahnuté tepny na nohách, prejaví sa to bolesťou, studenými končatinami, krívaním a môže odumrieť tkanivo. V prípade postihnutia obličiek môže dôjsť k ich zlyhaniu. 

Aké sú stupne vývoja aterosklerózy

O prvom stupni sa hovorí ako o tukových škvrnách. Ide o žlto sfarbené ložiská, ktoré nájdete na stene tepny. Zložené sú hlavne z cholesterolu. Ďalším stupňom sú aterómové a fibrózne pláty. Tieto ložiská sú tiež žltkasté, ale už nie sú hladké. Ložiská vystupujú na povrch. Pokiaľ sa vrstvy ložísk rozpadnú, vyplavia sa do krvi a na stene tepny vznikne aterómový vred. Ten cievu poškodzuje. Potom sa začne tvoriť zrazenina, ktorá zužuje priesvit tepny. Poslednou fázou choroby je zvápenatenie. V narušenej cieve sa potom ukladajú vápenaté soli a ložiská začnú tvrdnúť. 

Aké sú rizikové faktory aterosklerózy

Rizikovým faktorom je pochopiteľne nevyvážený, nezdravá a tučná strava. Ďalej však svoju úlohu zohráva aj nedostatok pohybu a tiež fajčenie. Svoju úlohu zohráva vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita alebo dedičnosť. Ak sa zíde viac rizikových faktorov, je väčšie riziko vzniku tohto ochorenia