Přepnout na českou verzi

Kreatinín

Čo je to kreatinín

Kreatinín je odpadový produkt metabolizmu svalových buniek. Práve vo svalových bunkách sa nachádza kreatínfosfát, čo je látka, ktorá slúži ako pohotovostný zdroj energie. Keď bunka energiu spotrebuje, zostane kreatinín. Ten sa následne uvoľní do krvi a odtiaľ sa dostane do obličiek, ktoré ho prefiltrujú. Následne sa kreatinín stane súčasťou moču. Späť sa nevstrebáva. To znamená, že jeho množstvo v krvi dokáže prezradiť, aké sú filtračné schopnosti vašich obličiek.

Na čo sa kreatinín využíva

Biochémia využíva kreatinín ako ukazovateľ filtračnej schopnosti obličiek. V prípade, že je filtračná schopnosť obličiek nižšia ako by mala, nedokážu obličky dostatočne filtrovať kreatín. V takom prípade ho nadbytočné množstvo zostáva v krvi. Bežne by mala byť hodnota kreatinínu v moči až 150-krát vyššia ako sérová hladina.

Kde vzniká kreatinín

Väčšina kreatinínu vzniká vo svaloch. Svalová hmota, konkrétne jej množstvo, môže teda ovplyvniť koncentráciu kreatinínu v krvi. Vplyv má aj ochorenie, prípadne poranenia svalov.

Aká je normálna hodnota kreatinínu

Sérový kreatinín u žien by sa mal pohybovať medzi 49 a 90 μmol/l. U mužov sú potom bežné hodnoty približne o 15 jednotiek vyššie. Mali by sa pohybovať od 64 do 104 μmol/l.

Čo znamená zvýšený kreatinín

Zvýšené množstvo tohto odpadového produktu poukazuje vo väčšine prípadov na obličkovú nedostatočnosť. Zvýšený kreatinín sa však môže objaviť aj v dôsledku úrazu alebo iných tráum, kedy dôjde k rozpadu svalových buniek. Zvýšiť kreatinín môžu aj lieky, ktoré znižujú rýchlosť filtrácie. Na vine môžu byť tiež poruchy rastu spôsobené nadbytočnou produkciou rastových horónov.

Čo znamená nízka hodnota kreatinínu

Znížená hladina kreatinínu sa neobjavuje príliš často. Na vine býva napríklad svalová atrofia alebo dlhodobá imobilizácia. Zníženú hladinu tak môžu mať seniori, ktorí sa prirodzene menej pohybujú. Nižšie hodnoty kreatinínu mávajú aj tehotné ženy, u ktorých dochádza k zvýšenej rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Práve v tehotenstve je preto nízka hodnota kreatinínu spájaná s preeklampsiou a eklampsiou. Nízku hodnotu kreatinínu môžete tiež zaznamenať po liečbe glukokortikoidmi, ktoré zvyšujú rýchlosť glomerulárnej filtrácie.

Kedy sa sleduje množstvo kreatinínu v krvi

Množstvo kreatinínu v krvi sa sleduje najmä u pacientov s dialýzou. Pochopiteľne je táto hodnota dôležitá aj u osôb s iným ochorením obličiek. Práve hodnota kreatinínu ukáže, sa stav obličiek mení. Sérový kreatinín začne stúpať vo chvíli, keď sa rýchlosť glomerulárnej filtrácie zníži na polovicu. Skoré štádiá poškodenia obličiek tak nemožno podchytiť včas týmto spôsobom.

Kedy sa vyšetruje množstvo kreatinínu

Sledovanie hodnoty kreatinínu je rutinnou súčasťou komplexného vyšetrenia. Lekár ďalej môže testy na hladinu kreatinínu v moči či krvi urobiť v prípade, že má podozrenie na poruchu funkcie obličiek, prípadne vo chvíli, keď ste akútne či chronicky chorý a problémy by mohli zasiahnuť aj obličky.

Kde sa zisťuje hladina kreatinínu

Množstvo kreatinínu vo vašom tele možno zistiť buď odberom moču alebo klasickými krvnými testami. V prípade moču je však nutný jej zber za 24 hodín.