Přepnout na českou verzi

Kráv maga je boj zblízka

Tento systém obrany je v súčasnosti považovaný za celosvetovo najefektívnejší systém sebaobrany. Nasvedčuje tomu fakt, že práve túto obranu používajú pri svojej práci aj armády a policajné jednotky.

  • spôsobiť protivínkovi čo najviac škôd za krátku dobu
  • využiť všetky prostriedky na získanie výhody
  • prejsť z obrany do útoku v čo najkratšom čase

Kráv maga je založená na intuitívnych ľudských reakciách v stresujúcej situácii. Vďaka tomu je dobre zapamätateľná. Výučba je vždy koncipovaná podľa vekovej kategórie, pohlavia a fyzickej sily. Obranu pomocou tohto systému sa však dokáže naučiť každý. Dôležité je vedieť ju využiť v reálnych situáciách. Súčasťou tréningu je samozrejme tréning fyzičky, obrany v rôznych typoch prostredia a rýchlosť reakcie. V neposlednom rade sa učia aj vyhýbaniu sa konfliktom.

Krav maga je v dnešnej dobe využívaná pre všetky zložky Izraelských ozbrojených síl, využívajú ju aj spravodajské služby alebo americké CIA a FBI. Jej princípy využíva aj francúzska elitná jednotka GIGN alebo belgická armáda

Základné pravidlá kráv magy

nezraniť sa - ak sa zraníte, treba hľadať spôsob, ako paralyzovať súpera
reagovať správne - robiť správne veci v správny čas. Využiť všetky znalosti a schopnosti a zužitkovať všetko, čo sa nachádza v mieste konfliktu
zachovať zdržanlivosť - vyhýbať sa zbytočným konfliktom a nechváliť sa znalostí techník obrany. Ovládať svoje ego a byť ochotný prijať kritiku.
byť výkonný - pri tom by nemalo byť nevyhnutné protivníka zraniť alebo zabiť. Snažia sa v nebezpečných situáciách vidieť v protivníkovi svojho blížneho

História kráv magy

Zakladateľom tohto systému obrany bol Imi Lichtenfeld, ktorý systém vyvíjal od 30. rokov. Vtedy sa zúčastnil obrany bratislavskej židovskej štvrte proti antisemitským útokom. Oficiálne potom založil systém kráv maga v roku 1948, kedy emigroval do Palestíny. Krav maga sa vtedy uplatnila vo výcviku vojakov. Až oveľa neskôr upravil systém aj pre policajné a civilné využitie.

V roku 1978 bola založená izraelská asociácia. Jej úlohou bolo propagovať unikátne techniky nielen na lokálnej úrovni, ale aj v zahraničí. Potom, čo sa dostal obranný systém do sveta bolo potrebné vytvoriť medzinárodnú federáciu. Medzinárodná Krav Maga Federácia IKMF bola založená v roku 1996. Sám zakladateľ Imi Lichtenfeld ešte v posledných rokoch svojho života dohliadal na priebeh tréningov a všetky tréningové programy monitoroval.

IKMF od svojho založenia rastie. Dnes ide o najväčšiu a tiež najviac oceňovanú kráv maga inštitúciu na svete. Aktívne je nielen v Izraeli, ale aj v Austrálii, Severnej Amerike, juhovýchodnej Ázii a na Ďalekom východe. Samozrejme aj vo väčšine krajín Európskej Únie. Štruktúra je pritom v každej z krajín veľmi podobná.

Od bojových umení sa líšia

Krav maga pripravuje účastníkov kurzu na reálne situácie, zatiaľ čo väčšina bojových umení nie. Tento systém sa snaží pripraviť človeka na útoky, ktoré sú nečakané av skutočnom živote v prípade, že musíme chrániť seba alebo svojich blízkych. Tréning kráv magy by vás mal pripraviť na neočakávateľné situácie. Cieľom je človeka pripraviť naozaj na čokoľvek.

Súčasťou tréningu je aj učenie vyrovnávať sa s príznakmi paniky alebo zhoršenými motorickými schopnosťami v dôsledku paniky. Kráv maga učí vyhýbať sa zraneniu a zvažovať riziká. Obranný systém využívam prirodzené reakcie a reflexy. Na obranu sa môžu použiť akékoľvek predmety z okolia. Útočí sa na citlivé miesta a presne. Neexistujú žiadne zväzujúce pravdilá, technické obmedzenia alebo zákazy, ktoré sú obvyklé v športoch.

Sebaobrana aj pre deti

V obrane nezáleží na veku alebo pohlaví. Ani na fyzickej zdatnosti. Kráv maga je určená aj pre deti. Za cieľ je naučiť ich vysporiadať sa s nebezpečnými situáciami a tiež v nich vybudovať dôveru a rešpekt. Ide o obranný systém s dynamickým programom, ktorý deti učia reálne sebaobrane v priateľskej atmosfére. Situácie z reality sú simulované formou hry.

Kurz je zameraný aj na rovnováhu, vytrvalosť, reflexy, pohybové zručnosti, reakčný čas a techniky sebaobrany. Deti motivuje k zlepšeniu kondície a obohacuje o životné zručnosti. Dôraz je kladený aj na prevenciu agresivity a rozpoznanie nebezpečných situácií. Program je navrhnutý tak, aby deti videli svoj pokrok a boli na seba hrdí.

Najmladšie deti majú na trnéningu hlavne hry, ktoré pomáhajú s pohyblivosťou, obratnosťou a koordináciou pohybu. Do hier sú votkané pokyny aj princípy, ktoré im pomôžu v prípade ohrozujúcej situácie. Čím sú deti staršie, tým ubúda hier a sústredí sa na sebaobranné techniky. Ku koncu sa učebné osnovy blížia tým pre dospelých.

  • dynamický program
  • rozvíja sebavedomie
  • rozvíja vytrvalosť a silu
  • posilňuje sebadôveru
  • skvelý prostriedok proti šikanovaniu
  • vhodná pre dievčatá i chlapcov