Přepnout na českou verzi

Cirkadiánny rytmus

Čo je to cirkadiánny rytmus

Je to biologický rytmus, ktorý má periódu asi 24 hodín. Kolísať však môže medzi 20 až 28 hodinami. Slovo cirkadiánne sa skladá zo slov circa a dies. Teda slov približne a deň. Ide o pravidelne sa opakujúce zmeny fyziologických funkcií. Predstaviť si ho môžeme ako akési vnútorné hodiny. Ide o jeden z biorytmov. Systém je ovplyvnený vonkajšími faktormi ako je tma a svetlo a rolu hrá tiež jedálniček, stres, spánok alebo práca na smeny. 

Ako funguje cirkadiánny rytmus

Cirkadiánny rytmus pomáha optimalizovať všetky procesy v tele. Spojený je s hlavnými „hodinami“, ktorým hovoríme cirkadiánny kardiostimulátor. Ten sa nachádza v mozgu odkiaľ riadi menšie hodiny v jednotlivých tkanivách a orgánoch. Týmto hodinám sa hovorí periférne. Ďalej potom informácie postupujú na úroveň buniek. 

Jednoducho by sa dalo povedať, že bunky v mozgu reagujú na tmu a svetlo a následne vysielajú signály do tela. Hovoria, kedy je čas byť nahor alebo sa naopak cítiť ospalý. Bohužiaľ často dochádza k narušeniu prirodzeného rytmu, a to vplyvom obrazoviek, ale aj rastúcich nárokov na naše výkony. 

Kde hrá úlohu

Cirkadiánny rytmus neovplyvňuje len spánok a bdenie. Svoju úlohu má aj pri produkcii mnohých hormónov ako je napríklad melatonín, kortizol, hormón spánku a rastový hormón. Hladiny týchto hormónov sa tak môžu vplyvom cirkadiánneho rytmu znižovať alebo zvyšovať. Cirkadiánny rytmus ovplyvňuje aj telesnú teplotu alebo činnosť metabolizmu a jeho rýchlosť.

Čo ovplyvňuje cirkadiánny rytmus

Formovať ho môže napríklad fyzická aktivita. Vplyv má pochopiteľne aj množstvo ďalších návykov a životný štýl. Nepriaznivo pôsobí kofeín, lieky, nadmerné sledovanie obrazoviek, konzumácia alkoholu alebo stres a duševné choroby. Veľmi často trpia poruchami cirkadiánneho rytmu nevidiacich. Je to z toho dôvodu, že nerozoznajú medzi svetlom a tmou. Veľmi často sú postihnutí aj pracovníci v výmennej prevádzke, pretože nemôžu mať pravidelný denný poriadok. Často sa potom u nich prejavuje únava, problémy sa koncentrovať a pochopiteľne sa znižuje ich výkonnosť. Cyklus spánku môže rozhodiť aj cestovanie medzi časovými pásmami. To sa však spravidla po niekoľkých dňoch upovedomí. 

Čo sa stane, keď nefunguje správne

Pochopiteľne nastanú problémy. Tie môžu byť viac alebo menej závažné. Najčastejšie ide o nespavosť alebo poruchy spánku. Následkom toho sme potom unavení a vyčerpaní. Z nedostatku spánku potom vznikajú ďalšie psychické a fyzické problémy. Ľudia, ktorí majú narušený cirkadiánny rytmus veľmi často trpia depresiami alebo sú podráždení. Pri nesprávnej funkcii môže dochádzať aj k tráviacim problémom, pretože telo sa pri nedostatku spánku nedokáže zbaviť všetkých toxínov. Dôjsť môže k zhoršeniu pamäti, psychickej nestabilite a zhoršenej koncentrácii. Pochopiteľne nám tiež chýba energia. 

Ako cirkadiánny rytmus obnoviť

V prípade, že cítite únavu a máte problémy so sústredením, je vhodné sa zamyslieť nad návykmi. Cirkadiánny rytmus sa dá totiž ľahko regulovať a obnoviť. Dôležité je nastaviť si spánkový harmonogram a zariadiť si tiež vhodné prostredie na spánok. Ďalej sa hýbať a dbať na pravidelnú a pestrú stravu.