Přepnout na českou verzi

Metabolický stres

Čo je to metabolický stres

Je to fyziologický proces, ktorý sa vyskytuje najčastejšie počas silového cvičenia. Dochádza k nemu v reakcii na dochádzajúci kyslík a energiu. To vedie k hromadeniu metabolitov, medzi ktoré patrí laktát, ióny vodíka, kreatín, glukózový metabolit alebo anorganické fosfáty. 

Dôsledkom metabolického stresu je pocit napumpovania alebo nafúknutia svalov. Niekedy svaly vplyvom neho môžu páliť. Spôsobuje totiž opuchy okolo svalu a hormonálny vzrast, ktorý pomáha k rastu svalov bez toho, aby by nutne došlo k zväčšeniu veľkosti svalových buniek. 

Čo ho spôsobuje:

  • znížený prietok v žilách
  • hypoxia
  • budovanie metabolických vedľajších produktov
  • zvyšovanie hormonálneho napätia
  • opuchnutie buniek

Brad Schoenfeld tvrdí, že má silové cvičenie významný vplyv na zvýšenie akumulácie metabolitov, na zvýšenú spotrebu kyslíka po cvičení, na produkciu reaktívneho kyslíka, na zväčšovanie buniek a na hromadenie krvi vo svaloch. S tým všetkým sa telo musí vysporiadať a zadaptovať. Táto regenerácia organizmu a adaptácia na silový tréning môže mať vplyv na zosilnenie svalov. Hlavnými faktormi pre veľkosť metabolického stresu sú intenzita cvičenia, jeho objem, ale aj tempo alebo odpočinok medzi jednotlivými sériami. K maximalizácii metablického stresu môžu viesť aj niektoré typy tréningu ako je napríklad tréning s využitím intenzifikačných techník.

Ako zvýšiť metabolický stres

Doma môžete zvýšiť metabolický stres dvoma spôsobmi. Prvý je zvýšený počet opakovaní cvičení a druhý je zníženie doby odpočinku alebo reštrikcia krvného obehu v danej svalovej skupine. Prečo na čase medzi opakovaním záleží? Tým, ako sa sval sťahuje a odpočíva sa v ňom hromadí krv. To spôsobuje opuch buniek. Tomu hovoríme svalová pumpa. To spôsobuje obmedzenie toku krvi vo svale (oklúzie). Je v ňom teda nedostatok okysličenej krvi, ktorá by dodávala palivo svalu.

Vnútri svalu sa preto nahromadia metabolity a spôsobia metabolický stres. Sval sa dostane do anabolického stavu. To vedie k molekulárnej signalizácii a zvýšenej hormonálnej odpovedi tela. Následkom je hypertrofia. Keď pri tréningu obmedzíte tok krvi do svalu môžete si navodiť hypertrofiu.

Produkty: