Přepnout na českou verzi

Katabolický proces a anabolický proces

Čo je to katabolický proces

Katabolizmus je proces, pri ktorom sa rozkladajú zložitejšie látky na látky jednoduché, ktorým sa hovorí katabolity. Pri tomto procese sa uvoľňuje energia. Katabolizmus je to, čo sa deje, keď trávite jedlo. Zložité molekuly sa v tej chvíli rozkladajú na menšie. Ďalším príkladom katabolického procesu je svalová atrofia, kedy ubúda svalová hmota na energetické účely. Katabolizmus je napríklad aj chudnutie, kedy ubúda tuková hmota v tele. Opakom katabolického procesu je proces anabolický. Spoločne potom katabolizmus a anabolizmus tvoria metabolizmus.

Čo je to anabolický proces

Anabolizmus sa sústredí na organizáciu molekúl. V tomto procese sa jednoduché molekuly stavajú na zložitejšie. Príkladom anabolizmu je glukogenéza. To je stav, keď pečeň a obličky produkujú glukózu z nesacharidových zdrojov. Ďalším príkladom anabolizmu je svalová hypertrofia, teda rast svalov. Anabolizmus je opakom katabolizmu a pri oboch procesoch prebieha reakcia medzi rovnakými východiskovými a konečnými látkami, avšak v opačných smeroch. Anabolizmus potrebuje produkty katabolizmu. A naopak produkty anabolizmu sú východiskové pre katabolizmus.

Čo je nevyhnutné pre katabolizmus

Pre katabolický proces sú veľmi dôležité enzýmy. Pôsobia totiž ako katalyzátory, ktoré umožňujú rýchlejšie reakcie pri nižšej energii. Pre katabolizmus sú dôležité aj hormóny. Tie totiž slúžia v tele ako chemický prenášač medzi bunkami, sú produkované v tele a riadia priebeh a koordináciu reakcií organizmu. Katabolický proces funguje pomocou adrenalínu, kortizolu, cytokínov a glukagónu.

Ako prebiehajú anabolické procesy

Pri anabolizme sa využíva energia uvoľnená katabolizmom na syntézu komplexných molekúl. Anabolizmus má tri hlavné fázy. Prvá je výroba prekurzorov, ďalšia je ich aktivácia do reaktívnych foriem a ďalej ide o montáž prekurzorov do komplexných molekúl ako sú lipidy, polysacharidy alebo bielkoviny. Anabolizmus zahŕňa tieto hormóny: testosterón, inzulín, estrogén a rastový hormón.

Regulácia katabolizmu a anabolizmu

Katabolický proces a anabolický proces regulujú enzýmy a konečné produkty. Tie buď aktivujú alebo deaktivujú katabolickú alebo anabolickú metabolickú dráhu. Aktivita enzýmov je regulovaná fosforyláciou.

Ako katabolizmus a anabolizmus ovplyvňujú telesnú hmotnosť

Katabolický a anabolický proces sú súčasťou metabolizmu. Ide teda o procesy, ktoré ovplyvňujú telesnú hmotnosť. Keď ste v anabolickom stave, budujete a udržujete svalovú hmotu. V katabolickom stave odbúravate, prípadne strácate hmotu. A to ako tuk, tak aj svaly.

Aké sú katabolické cvičenia

Ide o kardio alebo aeróbne cvičenie. Medzi katabolické športy patrí jazda na bicykli, plávanie alebo beh. Katabolické cvičenie vám môže pomôcť budovať zdravé pľúca a srdce. Pozor však na stratu telesnej hmotnosti, svalov a tukov. Niektoré svaly môžu byť obnovené spánkom a odpočinkom prostredníctvom anabolických procesov v tele.

Aké sú anabolické cvičenia

Ak chcete budovať svalovú hmotu, je potrebné posilňovať. Vhodné sú cviky s činkami, ale aj priťahovanie alebo zdvíhanie nôh vo visu. Anabolický je akýkoľvek silový tréning. Vhodné je však do svojho tréningového plánu zahrnúť nielen silové tréningy, ale aj katabolické cvičenia. Jedine tak bude všetko v rovnováhe.